forum tafatafa

Bienvenue sur cet espace de discussions du Portail TAFATAFA MADAGASCAR [tafatafa.eu.org]

 Vous êtes déconnecté [Connection | S'enregistrer] Forum Tafatafa
 Site Tafatafa  Liste de membres | Recherche | FAQ | Changelog
 [ Forum Tafatafa » Discussions » Forum Malagasy » NATRAMIN'NY 26 JUIN 1960 KA MANDRAK'ANDROANY DIA OLONA ROA TERAK'IMERINA NO NANANLINGELINA NY PAO ] 

 Page(s) : 1
 Auteur  Sujets
Dr CELESTIN Robin (Homme)
Tafatafiste junior

Enregistré le 13-01-2012
Posts : 30
Ville : Paris
  Posté le 28-01-2012 à 01:01:34 Profil Homepage  
NATRAMIN'NY 26 JUIN 1960 KA MANDRAK'ANDROANY DIA OLONA ROA TERAK'IMERINA NO NANANLINGELINA NY PAO

Tsy miteny adi-poko na adi- pivavahana aho raha hiresaka sy hiteny izay fantatro sy tsapako ary itako mikasika ireto olom-pirenena Malagasy ,izay manana ny hasina sy toerana lehibe eo amin'ny fiainaam-pirenentsika Malagasy..ary ny ireto olom-pirenana ho resahako Aminareo dia nitondra an-tampon'ny lohany ny maha -pitondra ny Firnena ay , izay nololohavin'izy roalahy mianaka ny hasina sy ny haja sy ny voninahitry Madagasikara ary ny fitiavan'izy ireo ny Malagasy Tsivakivolo .

Eo anivon'izao korontana natsangan'ny frantsay eto amin'ny Tany sy ny Fanjakana dia noheveriko fa ilaintsika ny mahatsiaro ny fotoana nisian 'ny tsiky , ny hafaliana sy ny fahafahana nahazoana manao ny tiana natao !
NY FAHAFAHANA ? IZANY AMIN'IZAO FOTOANA NO TSY MISY !

TOA NY MPANJAKA ANDRIANAMPOINIMERINA DIA TAO ANATIN'NY 50
TAONA NOLALOVANA IZAY DIA
-NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL SY
-NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
NO NANAJA NY MALAGASY NANDRITRY NY FITONDRAN ' IZY IREO NY TANY SY NY FANJAKANA..
--SATRIA INDRINDRA FA NANAJA NY TENY NOMEN 'NY MALAGASY IZY MIANAKA...ARY IZAY NOLAZAINY DIA NOTANTERAHANY...!
--SATRIA TENA NISY FANAJANA SY FIFANKATIAVANA VELONA TAMIN 'NY MALAGASYSY IZY IREO..

AZA ADINONAO IZAO : NOMEN 'NY PRESIDENT TSIARANANA NY FAHEFANA FENO (PLEINS POUVOIRS ) NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL IZAY NEKENA RAHA TOA KA MANAIKY NY MALAGASY ..
KOA DIA NATAO NY REFERNDUM RAHA EKEN'NY MALAGASY NA TSIA FA NY NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL NO HITONDRA NY TANY SY NY FIRENENA !.
NEKEN 'NY VAHOAKA HITONDRA NY FIRENENA IZY ARY DIA NAMPIANA HOE : REHEFA TAPITRA NY FE-POTOANA DIA AVERIKO AMINAREO SIVILY NY FITONDRANA !
NY TENY NAHAGAGA AHY DIA NY FANDRAISAN 'NY VAHOAKAN 'NY TULEAR NY GENERAL MIVADY NANDRITRY NY FITSIHAM-PARITANY NATAONY ( niasa tany Tuléar aho tamin'izany ).
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA TSY HITENY IZAY IARAHA-MAHALALA NY HATSARAN'NY FIFANDRAISANY AMIN'NY MALAGASY AHO ARY KOA FANTANTSIKA TSARA IREO BAINGA NAVADINY SY NY FAMPANDROSOANY NY FIRENENA SY NY FANASOAVANY NY TOE-PIAINAN'NY MALAGASY...
TSY HIRESAKA BE NY ZAVA-BITAN 'IZY IREO AHO FA IZAO NO TADIDIAVO :
INY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL INY , IZAY OFFICIER SUPERIEUR FRANTSAY , DIA TSY NIDITRA TAMIN'NY PAOLITIKAN'NY FRANTSAY IZAY NITADY NY FANDEMENA , FANATARANA NY MALAGASY ARY DIA NANDISO FANANTENANA NY FRANTSAY IZY TAMIN'IZANY..
ARY NISY KOA MOA IREO OFFICIERS MALAGASY NIARA NIASA TAMINY IZAY NITILY NY TOERANY : IRETO IZY IREO
-RATSIRAKA SY TSIMANDRAVA
-NY COLONEL RABETAFIKA ROLAND , IZAY DIRECTEUR GENERAL-N 'NY GOUVERNEMENT DIAAKAIKY DIA AKAIKY NY GENERAL..
TSY SAHY NANOHINA NY GENERAL IRETO MANAMBONINAHITRA MIADY NY TOERAN 'I GENERAL , FA NY COLONEL RABETAFIKA NO NENJEHAN'I TSIMANDRAVA SY NY ZANDARY..SATRIA AVY EO DIA MORA...HAHOZONGOZONA NY GENERAL ...

A.--NY FANONGANANA NY GENERAL RAMANATSOAN GABRIEL NATAON ' I TSIMANDAVA MAIVAN-DOHA (NAIF , SIMPLET !)

REHEFA NANDROSO NY FITADIAVANA VAHA OLANA IZAY NISY TAMIN'IRETO MANAMBONINAHITRA MIARA - MIASA AMINY NY GENERAL , DIA INY TSIMANDRAVA NY 05 FEVRIER 1975 NO TONGA TAMIN 'NY 6 ORA MARAINA TANY AMIN 'NY TRANON'i GENERAL ETSY FARAVOHITRA NANAO " COUP d'ETAT " !
FANTATRY NY GENERAL FA MIOKO NY MIARAMILA ARY ANISAN IZANY NY COMMANDANT-N 'NY 2ème BUREAU ( lehibean 'ny RENSEIGNEMENTS MILITAIRES ): DIA IO MAKAVELO MBOLA AO ANATIN 'NY FAT-DRAJOELINA..!
I RATSIRAKA MODY MATY , TSY MITENY NEFA DIA MAROIBE REO MIARAMILA TONGA MIVORY AO AN-TRANONY TETSY IMARIVOLANITRA !

NIALA TAMIN'NY FITONDRANA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL NY 05 FEVRIER 1975 TAMIN'NY 05 ORA HARIVA !
NAMELA 14 MILLIARDS DE DEVISS NY GOUV.MIL TAMIN'NY FIALANY

NY 11 FEVRIER 1975 DIA MATY VOATIFITRA TEO AMOHIJATOVO TSIMANDRAVA TAMIN 'NY 8 ORA ALINA TEO !

NISY DIRECTOIRE..NISY FANODIKODINANA BE IZAY NITONDRA AN -DRATSIRAKA HO FIDIANA HO FILOHA-PIRENENA !

B.--NY FANONGNANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC

VAO VITA NY FANAMBARANA NY FANDRESEN'NY CANDIDAT RAVALOMANANA MARC TAMIN'NY FIHODINANA VOALOHANY , DIA NISANDAOTRA RATSIRAKA ARY NITRERONA NY MPOMBA AZY , IZAY TSY IZA FA NY MPANOHITRA REHETRA TOA AN-DRY ZAFY SY NY TARINY ,NY AREMA MANONTOLO..ARY LASA INTERNTIONAL KOA ILAY CONFLIT NISY TEO AMIN'I FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY MPANOHITRA REHETRA , IZAY NIDIRAN'NY FRANTSAY SATRIA NENTINA TANY DAKAR INDROA ITY FIFANOLANANA NISY "TEO AMIN'NY MALAGASY " DIA I BONGO NO MPITSARA TAMIN'IZANY..
TSY NAMOKATRA DIA NENTINA TEO AMIN'NY OUA..TSY NAMOKATRA KOA DOA NALEO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NODY !
NISY ADYTAMIN'NY BASY SY NY TAFONDRO NIFANDONAN'IREO MPOMBA NY PRESIDENT RESY SY NY MPOMBA NY PRESIDENT NAHARESY TAMIN 'NY FIFIDIANANA NATA NY 16 DECEMBRE 2001! !


NY 30 AVRIL 2002 DIA NANAMBARA NY HCC FA
ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC NO LANY HO FILOHA-PIRENENA !

AVY HATRANY DIA NIADY TAMIN'NY FAHANTRANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY MALAGASY..
NOMENY TOERANA HIASA HO AMIN'NY FAMOKARANA NY TANTSAHA..NOHAVAOZINY NY FAMPIANARANA AMBRATONGA VOALOHANY IZAY TSY NANDOAVA-BOLA , N TSY MAINTSY ARAHAN'NY ANKIZY HATRAMIN'NY 16 TAONA ,ARY NY VOTOATON'NY FAMPIANARANA DIA MANOME FAHAIZANA HAHAZON 'NY MPIANATRA
MIASA RAHA KA TSY HANOHY NY FIANARANA IZY !
TSY NITSAHATRA NY FANENJEHANA SY NY FANARATSIANA NY FITONDRANA SY NY VOKATRA BE NATERAKY NY ASAN 'NY TANTSAHA..

NOVEMBRE 2005 DIA "RESY NY FAHANTRANA" ARY NAHAZO "POINT DE SATISFECIT "NY FITONDRANA NOHO NY FANDROSOANA SY NY BAINGA VOAVADIKA..
NITOMBO NY FANANKORONTANA , SATRIA KA MOA E NY FANOMANANA NY FIFIDIANA IZAY HATAO AMIN'NY DECEMBRE 2006 !
I ZAFY SY IREO ACTIVISTES NIARAKA TAMINY (RAMAROSONA...VONIMAHITSY..MARSON EVARISTE.) DIA NANAO ULTIMATUM ISAN-KERIN'ANDRO NANDRAHU
ONA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HIALA AO ANATIN 'NY 48 ORA..
RAHA MIERITRERITRA IRENY "DESTABILISATIONS "IRENY AHO DIA TEZITRA MAHITA AN ' I ZAFY SY RATSIRAKA A ANATY MOUVANCES..
KOA ASA NA MISY ZAVATRA KOTREHAN'IZY IREO AMIN'IRETO IZY TSY METY MANOHANA NY TONDROZOTRA !

KOA AMIN 'IZAO ZAVA-MISY MISAKANA NY HISIAN 'NY LAMINA SY FANDRIAMPAHALEMANA DIA TON GA TAO AN-DOHAKO NY TRANA NISY TEO AMIN 'NY FITONDRANA NOSAHANIN'NY
GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL SY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC :

--HOY AHO ETS AMIN'NY JOHAYENY : ZANAK'IMERINA ARY PROTESTANT IZY ROALAHY TOA
NY MPANJAKA RANAVALONA FAHA III

NY FIVAVAHANA PROTESTANT IZAY NAROSON'NY ANGILISY TETO MADAGASCAR DIA NONHEJEN' IREO JESUITES ( CONTREREFORME- JEREO AO AMIN'NY GGOGLE NY REFORME )..
NATAON 'NY MISSION CATHOLOLIQUE FRANçAISE IZAY NAMPIHETRY NY PROTESTANTS IZAY MERINA NO ANKABEAZANY ,IZANY HOE EFA NAHAZO FAMPIANARANA SY FAHASOVANA TAMIN'IREO MISSINNAIRES IZAY TSY NAMPIVAVAKA FOTSINY FA NAMPIANATRA SY NANAO ZAVATRA MARO ( MAçONNERIE , BRODERIE.., PRINTY...)..
NIHEVITRA NY FRANTSAY FA NY PROTESTANTS DIA FAHAVALONY SATRIA MANAZAVA NY SAIN'NY MALAGASY MOMBA NY SEHO SY NY TRANGA MISY...

ARY TEO KOA MOA NY TANTARA SY NY HAFATRA NAPETRAKY NY MDRM..SY NY PADESM , IZAY NAHORIN'NY FRANTSAY TAMIN'NY
06 AOUT 1945 MBA HANOFANANY OLONA HANOLOANA NY MERINA ,INDRINDRA RAHA"RESY NY MDRM": MBOLA TSY NY FIFANDONANA , DIA NSAININ'IZY IREO NY FAHARESEN'NY MDRM !

---NY FANONGANANA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL ,IZAY MANAMBONINAHITRA AMBONY TAO AMIN 'NY TAFIKA FRANTSAY , DIA TSY NAHATOKISAN'NY FRANTSAY , INDRINDRA MOA FA HAVRINY AMIN'NY SIVILY TSY AZON'NY FRANTSAY ANTOKA...
DIA NAMPIADIANY IREO MANAMBONINAHITRA NIARA-NIASA TAMIN'I GENERAL !
DIA INY ILAY MAIVAN-DOHA NANENDRY TENA HANONGANA NY GENERAL !
"OUI TSIMANDRAVA A TIRE LES MARRONS DU FEU , MAIS CE N4eST PAS LUI QUI EN A PROFITE..!"
C'EST VRAI A QUI A PROFITE LE CRIME ,

---Mitovy ny fomba nananon ganana ny Filoha RAVALOMANANA MARC amin'ny fanonganana ny GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL !

Tsy sahin'ireo ny namono ny Général : satria nety niteraka ady an-trano izany..

Ny fijeriko ny fanonganana ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia tsy nanaiky na nanda na tsy sahy namono ny Filha RAVALOMANANA MARC ireo manamboninahitra voatendry hamono azy..
VAKIO TSARA NY TARATSY NOSORATAN'NY
LT -COLONEL RAKOTONANDRASANA IZAY NOFOFOIN'IREO NIOMBON-KEVITRA TAMINY NY AINY...
Tsy novonoin'ireo nampiasa azy i rajoelina..NAHOANA ? SATRIA TSY NAHITA OLONA HAPETRAKA HITONDRA NY TANY SY FANJAKANA NY FRANTSAY..
-I ZAFY TSY NAHAVITA ARY TSY AMIN'IZAO FOTOANA IZAO IZY VAO HO MENA FIFY..
-I RATSIRAKA MITADY NY TOERANA FA RAKA NY FANDINIHIKO DIA TSY MISY MARO IREO OLONA TE HIARAKA AMINY : NITSAPA IREO IZAY HO " PARTENAIRES-NY " NO NAHATONGAVANY TANY ANTANANARIVO EO..!
ARY TAIZA NO NATAO NY FANONGANANA AN -TARTASY ? TENY AMIN'NY EKAR ETSY ANTANIMENA !
TENY KOA NO NOVETAVETAINA NY FILOHAN'NY FJKM , TEO ANOLOHAN'NY ARCHEVEQUEnN'ANTANANARIVO...

ARY NAHOANA NO TSY NAHAZOAN 'IZIREO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ?
SATRIA NY FILOHA RAVALOMANA MARC DIA MIARAKA AMIN'NY ANGLOPHONES - ARY NY SADC NO MIARO AZY KA TSY MANOTARA NY FRANTSAY.., ARY MARO IREO IRENENA PROTESTANTS NO MANOHANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA NY USA , NY AFRIQUE DU SUD , NY ALLEMAGNE , NY NORVEGE ,NY SUISSE...!

REHEFA TENA HENTITRA NY SADC EO AMIN'NY FANARAHANA NY FAMETRAHANA NY TONDRO ZOTRA ANKAPOBEANY ARY MANARAKA TSARA NY SECURISATION MANODIDINA NY FODIAN '
NY FILOHA RAVALOMANA MARC MARC ANTANINDRAZANA DIA
HILAMINA NY TANY SY NY FANJAKANA !

FAKA TAHAKA NY GENERAL RAMANANTSOA GABRIEL SY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC EO AMIN 4NY FITIAVAN'IZY IREO NY MALAGASY !
-------------
Dr Rob.Cels.
 Page(s) : 1

© Rudyweb
Adaptation : webmastafa pour Tafatafa